Servicegericht onderzoeken: een nieuw perspectief om met de doelgroep te werken in eHealthprojecten

Om tot bruikbare eHealth toepassingen te komen is het betrekken van toekomstige gebruikers van belang. Tegelijkertijd blijkt dat onderzoekers het lastig vinden om patiënten of eindgebruikers ook daadwerkelijk te betrekken en betrokken te houden (e.g. Peine & Neven, 2021; Den Oudendammer et al., 2019; Groeneveld et al., 2018).

In het meta-onderzoek ‘Creative & Health Ways of Working Analysis’ (CHIWaWA) van de lectoraten Onderzoekend Vermogen en Co-design (beiden van de Hogeschool Utrecht) is door Wilke van Beest, die ook verbonden is aan het lectoraat MCX, het perspectief Service-Dominant logic (Vargo & Lusch, 2004)  ingebracht als theoretisch perspectief om naar het handelen van onderzoekers met betrekking tot eindgebruikers te kijken in eHealth projecten.

Door Service-Dominant logic toe te passen op een onderzoeksproject, krijgt de deelname van stakeholders een andere betekenis. De theorie laat het belang zien om al tijdens het onderzoek zelf waarde toe te voegen voor de betrokkenen (Nicolas et al., 2019). Service-Dominant logic heeft een aantal basisprincipes die uitgaan van een wederkerige samenwerking tussen alle betrokkenen. Nicolas et al. (2019) stellen dat co-creatie in onderzoek kan worden geleid door het concept van SD-logica waarbij onderzoekers “deelnemen aan het creëren en aanbieden van waardeproposities” in plaats van “waarde leveren via hun werk” (Vargo en Lusch, 2016: p. 8). Door deze verschuiving in perspectief is de onderzoeker slechts één van de bijdragers in het project in plaats van iemand die inzichten ‘levert’ aan de praktijk.

Vaak wordt directe deelname van eindgebruikers aan het innovatieproces gepromoot als een manier om de kwaliteit van het resultaat te verbeteren, maar door met de bril van Service-Dominant Logic te kijken naar de omgang met eindgebruikers wordt het moment van waarde toevoegen voor de eindgebruiker al toegepast tijdens een onderzoeksproject zelf.

In dit Ebook lees je meer over het Create Health programma en de toepassing van Service Dominant Logic in onderzoeksprojecten.

Relevante artikelen