Symposium: De prijs van Duurzaamheid

Een update van het programma, met sprekers!

Op 23 mei, van 12-17 uur vindt het eindsymposium van het onderzoeksproject ‘Dierzaam’ plaats in Utrecht. Het thema is “de prijs van duurzaamheid”. We hebben inspirerende sprekers, uit de wetenschap, en de praktijk, uitgenodigd die ingaan op de vraag hoe je duurzaam koopgedrag ontwikkelt via marketing- en communicatie-interventies en welke rol prijs hierin speelt.

De volgende sprekers hebben toegezegd een inspirerend verhaal te komen houden (wordt nog aangevuld):

Sjoukje Goldman – hogeschoolhoofddocent Duurzame Marketing, Hogeschool van Amsterdam – geeft een korte introductie op true pricing, en zoomt in op het verschil in true price tussen producten waar vlees in verwerkt is en waar niet en hoe de consument hier op reageert.

Floor Busch en Antonia Troelstra – strategen bij Roorda Reclamebureau – geven inzicht in een drietal campagnes die ze ontwikkeld hebben voor Milieu Centraal, over het isoleren van je huis, mode en treinreizen, met als insteek dat het duurzame gedrag uiteindelijk ook financieel voordelig is, al beseffen mensen dat vaak niet.

Joyce van den Bos – mede-eigenaar van BuroBio, spreekt namens opdrachtgever De Groene Weg BV – vertelt over de inzichten die zijn verkregen aan de hand van een tien-weken durende nudge-campagne op biologisch vlees en vleeswaren bij Gelderse vestigingen van Albert Heijn. Er zijn diverse nudges op de winkelvloer ingezet om het aankoopgedrag van consumenten op de winkelvloer te stimuleren.

Joyce Copier – onderzoeker lectoraat Marketing & Customer Experience, Hogeschool Utrecht – heeft een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de onderliggende determinanten van waardeperceptie voor duurzaam voedsel en geeft inzicht in de belangrijkste conclusies.

Wim Jan Zijlstra – Head of Strategy, TBWA\NEBOKO – bespreekt aan de hand van een aantal cases hoe het consumeren van duurzame producten resulteert in een positieve attitude ten aanzien van die producten.

Conclusies en praktische handvatten ‘Dierzaam

Uiteraard presenteren Lenka van Riemsdijk en Suzanne de Bakker (beide projectleider) de belangrijkste conclusies van de afgelopen twee jaar en sluiten zij af met praktische handvatten om consumenten te verleiden om duurzaam vlees te kopen. Specifieke aandacht wordt hier gegeven aan marktsegmenten (persona’s) en marketinginterventies.

Voor wie is deze bijeenkomst interessant? 

Het eindsymposium is interessant voor iedereen die zich bezighoudt met het bevorderen van duurzaam koopgedrag bij consumenten. Dit betreft onderzoekers en docenten op het gebied van marketing, communicatie, economische, ecologische en sociale transities, psychologie en economisch gedrag. Tevens betreft het professionals werkzaam bij vleesproducenten, communicatie- en marketingbureaus en maatschappelijke organisaties. 

Datum, tijd en plaats 

Het eindsymposium vindt plaats op donderdag 23 mei 2024, van 13-17 uur, op Padualaan 101 (Utrecht Science Park), Utrecht. 

Route: https://www.hu.nl/padualaan-101-utrecht 

Aanmelden 

Je kunt je aanmelden t/m vrijdag 17 mei 2024 via deze link

Relevante artikelen